Club AGM – Clár, Nominations & Motions

The Club AGM will take place on Tuesday 7th December 2021.

The Clár for the evening is as follows:

  1. Fáilte
  2. Miontúairiscí (2020 Minutes)
  3. Ag éirí (Arising)
  4. Tuarascáil an Rúnaí (2021 Secretary’s Report)
  5. Tuarascáil an Chisteora (2021 Treasurer’s Report)
  6. Oráid an Chathaoirligh (2021 Chairman’s Address)
  7. Na Rúin (Motions) / Na Moltaí (Recommendations)
  8. Election of Officers and Committee for 2022
  9. Aon Ghnó Eile (Any Other Business)

The Nominations received for the various positions are as follows:

Cathaoirleach (Chairperson) – Liam Cunningham (2021)

Leas-Cathaoirleach (Vice Chairperson) – James McCrory (2021)

Rúnaí (Secretary) – Eamon McGrath (2021)

Rúnaí Cúnta (Assistant Secretary) – Brendan Harkin (2021)

Cisteoir (Treasurer) – Antoinette McCusker (2021)

Cisteoir Cúnta (Assistant Treasurer) – Mary Meenan (2021)

Oifigeach Caidreamh Poiblí agus Eolais Teicneolaíochta (PRO & IT) – Niall McKenna (2021)

Clárathoir (Registrar) – Kate Tierney & Brian Furey (2021)

Oifigeach na nÓg (Youth Affairs) – Kate McAleer & Cathal Green (2021)

Oifgeach Oiliúna (Coaching Officer) – Kate McAleer & Cathal Green (2021)

Oifigeach Iomána (Hurling)

Oifigeach Peil na mBan (Ladies) – Barry O’Connor (2021), Emma McAleer

Oifigeach Liathróid Láimhe (Handball)Barney McAleer (2021)

Ionadai Peile Sinsearach (Players’ Rep) – Conall McCann (Appointed by Outgoing Committeee)

Oifigeach Cultúr (Culture)Paula Clarke & Patricia Mullan (2021)

Earraí Ceannaíochta (Club Merchandise) – Pauline McGinn & Mary Meenan (2021)

Coiste na bPáirc (Grounds & Buildings) – John McGinn & Donal Magee (2021)

Oifigeach Sóisialta agus Tiomsú Airgid (Social, Marketing & Fundraising) – Roisin Corcoran, Enda McCrory, Pat McCrory, Mairead McMullen, Sean O’Kane (2021)

Crannchur (Lotto) – Eamon McGrath, Mary Meenan, Margaret O’Kane (2021)

Bingo – Eamon McGrath (2021)

Cairde Cappagh – Pat McCrory & Peter O’Kane (2021)

Fáilteachais (Hospitality) – Angela Bradley & Bernie McFadden (2021)

Oifigeach Óige (Children’s Officer) – Mairead McMullen (2021) (Appointed by Outgoing Committee)

Oifigeach Sláinte agus Folláine (Health & Well Being Officer) – Una O’Kane (2021) (Appointed by Outgoing Committee)

Coiste Chontae Thír Eoghain (County Committee) – Niall McKenna (2021) (Appointed by Outgoing Committee)

 

There is one motion proposed:

1. That the club adopt the new GAA Club Constitution (Proposed by the Club Executive)

(The proposed club constitution can be viewed here).